Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Meilė Tėvynei - vaikų kūryboje

Konkursu buvo siekiama skatinti vaikus domėtis Lietuvos istorija bei sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo požiūrį į istorinės atminties įvykius. Ugdome ir puoselėjame meninio žodžio suvokimą, skatiname individualią improvizaciją ir saviraišką. Ir, žinoma, puoselėjame tautinius jausmus ir patriotizmą.

Konkursas vyko 3 etapais: I etapas Vilkaviškio r. savivaldybės mokyklose. II etape mokyklose atrinktus darbus vertino mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. III etapas vyko Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre. Į jį buvo kviečiami II etapo nugalėtojai. Baigiamojo renginio metu III etapo dalyviai savarankiškai atliko kūrybinę užduotį ir pristatė komisijai. Vertinimo komisija išrinko 3 darbus (iš kiekvienos klasės po vieną), kurie geriausiai atitiko vertinimo kriterijus ir paskelbė laureatus.

Šiemet sulaukta 17 eilėraščių, kuriuos sukūrė mokiniai iš 9 Vilkaviškio rajono mokyklų. Aktyviausieji kūrėjai buvo ketvirtokai. Jie konkurso vertinimo komisijai pateikė 7 eilėraščius. Mažieji antrokai ir trečiokai šiemet sukūrė po 5 eilėraščius. Mokiniams talkino ir konkursui pasiruošti padėjo 16 pradinių klasių mokytojų. Jau tapo tradicija, jog mūsų mokyklos pradinių mokiniai visus gautus eilėraščius skaitė, kartu su mokytojomis aptarė ir juos iliustravo žaismingais piešinėliais.

Vertinimo komisija pasidžiaugė mokinių kūrybiniais gebėjimais ir atrinko po 3 kiekvienos klasės laureatus, kurie buvo pakviesti į baigiamąjį konkurso etapą. Šio etapo metu pradinukai pagal duotus raktinius žodžius savarankiškai kūrė Lietuvai skirtą eilėraštį.

Kurdami eilėraščius vaikai nuoširdžiai ir su begaline meile eilėmis pasakojo apie Tėvynę. Jie grožėjosi gimtojo krašto gamta: nuo smulkiausių vabalėlių iki šventų ir didingų senovės miškų bei girių. Kvietė aplankyti Lietuvos miestus ir žymias vietas: Vilnių, Birštoną, Olando Kepurę, Gedimino pilį... Neliko nepastebėtos upės, upeliukai ir Baltijos jūra. Vaikai kvietė keliauti „margais žiedų kilimais“ kartu su tėveliais ir draugais! Prisiminė senovės kulinarijos paveldą ir užtvirtino, kad tik „čia skaniausi cepelinai su grietine ir spirgais“. Savo gimtojo krašto grožiu vaikai gėrėjosi „ir baltą žiemužę, ir ankstyvą pavasarėlį“, o savo meilę išreiškė „žalią vasarėlę ir liūdną rudenėlį“. Šioje šalyje saugu gyventi, nes „čia vaikai linksmai bėgioja, žaidžia ir svajoja...“ Džiugina, kad vaikų kūryboje atsispindi ir patriotiški jausmai, jog tai šalis, kurią jaunoji karta nori ginti ir išsaugoti. Ir visi jaunieji kūrėjai tvirtino, jog „mums taip gyventi gera šalelėj Lietuvoj“.

Antrokų pogrupyje laureatėmis tapo: Rugilė Švedaitė iš Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytoja Eglė Mockienė) ir Melita Račkauskaitė iš Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos (mokytoja Vilija Buividavičienė). Gaila, kad vienam antrokėliui į baigiamąjį etapą atvykti sutrukdė liga. Trečiokų pogrupyje – Dovydas Mačiulaitis iš Vilkaviškio pradinės mokyklos (mokytoja Eglė Petraitienė), Žygimantas Mieliauskas iš Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytoja Renata Klimavičienė), Elzė Juodkūnaitė iš Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytoja Regina Senkuvienė). Ketvirtokų pogrupyje – Liepa Mockevičiūtė iš Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos (mokytoja Irma Kriaučeliūnienė), Ida Munikaitė iš Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos (mokytoja Inga Vekeriotienė), Rapolas Bitinas iš Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytoja Reda Binkauskienė-Bitinienė).

Baigiamojo renginio metu konkurso dalyvius pasveikino Alvito mokyklos dainininkai, šokėjai ir skambaus žodžio mylėtojai, kurie deklamavo jaunųjų kūrėjų eiles. Mokytojai bei konkurso svečiai galėjo save išbandyti muzikinėse veiklose. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro administracija konkurso laureatus apdovanojo padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Visiems konkurso dalyviams bei mokytojoms išsiųsti padėkos raštai už dalyvavimą rajoniniame konkurse.

Ingrida Sabeckienė

Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė