Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Veikla

Mokyklos misija

Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, sudaryti tinkamas sąlygas įgyti išsilavinimą, kiekvieną mokyklos bendruomenės narį skatinti siekti aukštos ugdymo(si) kokybės.

Mokyklos vizija

Nuolat besimokanti ir atvira naujovėms mokykla, kurioje humaniškumu ir pagarba asmenybei pagrįstais ugdymo metodais saugioje aplinkoje ugdomas kiekvienas vaikas pagal jo prigimtines galias, polinkius ir motyvaciją, suteikiant jam būtinas kompetencijas.