Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ugdymas

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2020–2021 mokslo metais

1. Ugdymo proceso trukmė –175 ugdymo dienos, 35 savaitės.


2. Mokslo metai 1–4 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2020-09-01 – 2020-11-30;

II – 2020-12-01 – 2021-02-26;

III – 2021-03-01 – 2021-06-15.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2020 m. spalio 26 d. – spalio 31 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.;

Žiemos atostogos: 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.;

Vasaros atostogos: 2021 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.


Ugdymo organizavimas 5-10 klasėse 2020–2021 mokslo metais


1. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 37 savaitės.


2. Mokslo metai 5–10 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2020-09-01 – 2020-11-30;

II – 2020-12-01 – 2021-02-26;

III – 2021-03-01 – 2021-06-23.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.;

Žiemos atostogos: 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.;

Vasaros atostogos: 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.Socialinė-pilietinė 5-10 klasių mokinių veikla

Pagalba organizuojant mokyklos renginius;

Budėjimas mokykloje pertraukų ar renginių metu;

Pagalba puošiant mokyklą (apipavidalinant jos erdves, rengiant parodas mokykloje ir kt.);

Pagalba klasės vadovui arba dalykų mokytojams (tvarkant kabinetus, dokumentus ir pan.);

Bibliotekos, klasių tvarkymas;

Veikla mokyklos savivaldos institucijose (mokinių savivaldoje, mokyklos taryboje ir kita);

Pagalba draugui (pvz., turinčiam mokymosi sunkumų);

Pagalba mokytojams