Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ugdymas

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2018–2019 mokslo metais

1. Ugdymo proceso trukmė –175 ugdymo dienos, 35 savaitės.


2. Mokslo metai 1–4 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2018-09-01 – 2018-11-30;

II – 2018-12-01 – 2019-02-28;

III – 2019-03-01 – 2019-06-07.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos: 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos: 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos: 2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.


Ugdymo organizavimas 5-10 klasėse 2018–2019 mokslo metais


1. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 37 savaitės.


2. Mokslo metai 5–10 klasių mokiniams skirstomi trimestrais:

I – 2018-09-01 – 2018-11-30;

II – 2018-12-01 – 2019-02-28;

III – 2019-03-01 – 2019-06-21.


3. Mokinių atostogų trukmė:

Rudens atostogos: 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos: 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos: 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos: 2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.Socialinė-pilietinė 5-10 klasių mokinių veikla

Pagalba organizuojant mokyklos renginius

Budėjimas mokykloje per pertraukas

Budėjimas mokykloje per renginius

Pagalba puošiant mokyklą (apipavidalinant jos erdves, rengiant parodas mokykloje ir kt.)

Pagalba klasės vadovui arba dalykų mokytojams (tvarkant kabinetus, dokumentus ir pan.)

Bibliotekos, klasių tvarkymas

Veikla mokyklos savivaldos institucijose (mokinių savivaldoje, mokyklos taryboje ir kita)

Pagalba draugui (pvz., turinčiam mokymosi sunkumų)

Pagalba mokytojams