Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas

Su Europos socialinio fondo agentūra 2019 m. lapkričio 28 d. pasirašyta sutartis dėl projekto "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas" įgyvendinimo.

Alvito mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru nuo 2019 metų gruodžio mėnesio įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“. Projektas bus vykdomas 2019 m. gruodžio - 2021 m. lapkričio laikotarpiu.

Projekto tikslas – tobulinant ugdymo procesą, plėtoti vaikų komunikavimo kompetenciją pasitelkiant tėvus.

Kodėl įsitraukėme į šį projektą? Mes mėgstam iššūkius, norim mokytis, siekiam kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai ugdytųsi gebėjimą dirbti pačiais naujausiais metodais, o mūsų ugdytiniai pasiektų sėkmes.

Kodėl kartu su Gižų mokykla-daugiafunkciu centru? Su Gižų mokykla bendradarbiavimas vyksta jau keletas metų: abiejų mokyklų direktoriai dalyvavo „Lyderių laikas“ projekte, tikslingai vyksta mokytojų kompetencijų tobulinimas dalijantis gerąja patirtimi organizuojant mokytojų forumus.

Kokio rezultato tikimės? Planuojame, kad įgyvendinus projekto veiklas 9-10 proc. sumažės vaikų turinčių logopedinių sutrikimų.