Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Naujienos

Naujienos

2021-01-20

Mokyklos bendruomenės narius kviečiame susipažinti su Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus parengtu 2020 metų veiklos ataskaitos projektu (dokumentas pdf formatu). Pasiūlymus galite teikti iki š. m. sausio 29 d. el. paštu info@alvitomokykla.lt

2020-12-30

Pagrindinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 6 d. vykdysime nuotoliniu būdu.Priešmokyklinį ir pradinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 4 d. organizuosime nuotoliniu būdu, ...

2020-12-15

Lapkričio 23 dieną lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vida Kaukaitė ir 5 klasėsmokinė Rusnė Ližaitytė dalyvavo Tarptautinėje praktinėje nuotolinėje mokytojų ir mokiniųkonferencijoje „Baltų ir kitų šalių ženklai etnokultūroje“, vykdomoje VDU, Garliavos JuozoLukšos, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijų pagal eTwinning projektą „Tarpkultūrinėskomunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.Mokytoja parengė metodinę medžiagą bei pranešimą „Laumės lietuvių liaudies sakmėse / Witchesin the Lithuanian folklore stories“, o mokinė...