Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija:

Teresė Vilbikaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Ingrida Kromelienė – socialinė pedagogė;

Anželika Bučinskienė – psichologė;

Rasa Čižikaitė – specialioji pedagogė-logopedė.


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Rolandas Bulkauskas – mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius (komisijos pirmininkas);

Rasa Kasperaitienė – mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos atstovė;

Ingrida Sabeckienė – mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų tarybos atstovė;

Elena Šventoraitienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.