Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Dėl 1-4 kl. mokinių ugdymo

Nuo kovo 22 dienos 1-4 kl. mokiniams Alvito mokykloje ugdymo procesą organizuosime taip:

- 1 ir 2 klasių mokiniams ugdymo procesas pradedamas 8 val.;

- 1 klasės mokiniai dirba pagal atskirą grafiką;

- 3 ir 4 klasių mokiniams ugdymo procesas pradedamas 8.10 val.;

- 1–4 klasių mokiniams lietuvių kalbos konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu kas antra savaitė;

- mokiniams, negalintiems lankyti mokyklos dėl pateisinamų priežasčių, mokytojas siunčia užduotis;

- vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Skirtingi mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą (anglų kalbos, tikybos mokytojai);

- pertraukų metu mokiniai laiką leidžia lauke paskirtose teritorijose;

- mokiniai nesinaudoja bendra rūbine, nusirengia priskirtose atskirose erdvėse;

- vykdami maršrutiniu autobusu mokiniai laikosi saugaus atstumo ir dėvi apsaugines veido kaukes.

Pradinis ugdymas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.