Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Apie mus

Šiek tiek iš mokyklos istorijos

1685 m. netoli bažnyčios įkurta parapijinė mokykla. 1938–1944 m. veikė šešiametė mokykla. 1945–1950 m. klasės buvo ūkininkų namuose bei dvare. 1951 m. mokykla persikėlė į buvusį valsčiaus pastatą (dabar Alvito bendruomenės namai). Nuo 1959 m. iki 1986 m. mokykla buvo pertvarkoma aštuonmete, devynmete mokykla. 1965 m. pastatytas dabartinis mokyklos pastatas. 1980 m. pastatytas mokyklos priestatas su sporto sale, valgykla, technologijų, gamtos mokslų kabinetais. 1986 m. mokykla tapo dešimtmete, nuo 1993 m. mokykla vadinosi Alvito pagrindinė mokykla. 2004 m. rugsėjį prie Alvito pagrindinės mokyklos prijungtas Alvito vaikų darželis „Diemedėlis“. 2013 m. rugsėjį prijungtas Paežerių darželis-mokykla „Ežerėlis“. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokyklos pavadinimas - Alvito mokykla-daugiafunkcis centras.

Nuoroda: apie Alvito miestelį

Nuoroda: vietovės žemėlapis

Veikla

Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.